De la vida de sant Onofre valenciana i anònima, de principis del XVI, a la recreació d’Onofre Salt (Barcelona, 1620)

Vicent Josep Escartí Soriano

Resumen

La devoció en terres de parla catalana a l’anacoreta sant Onofre es troba bastant difosa i compta amb nombrosos testimonis. Entre els literaris, en destaquen dos. Un, en català, publicat a principis del segle XVI, a València —anònim i amb clares evidències de ser un treball que recull textos elaborats en estadis anteriors—, i l’altre publicat a Barcelona —malgrat que obra del valencià Onofre Salt—, del 1620, i en castellà. Ens proposem veure les diferències entre l’un i l’altre i, encara, els punts en comú de dos textos devocionals hagiogràfics que es troben als extrems de la cruïlla de l’edat moderna: de l’edat mitjana al Renaixement, el primer, i ja al barroc, el segon.

Palabras clave

sant Onofre; hagiografia; segle xv; segle XVII; Onofre Salt

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Vicent Josep Escartí Soriano